Kasowanie programowe

Poznaj nas lepiej !

Codzienne ciekawe i pomocne informacje.

Oceń nas w Google.

Chętnie poznamy Twoją opinię.

Metoda programowego kasowania danych z użyciem specjalistycznego oprogramowania polega na wielocyklicznym, posektorowym zapisywaniu danych na dysk w celu kompletnego nadpisania ewentualnie pozostawionych danych, uniemożliwiającego odtworzenie poprzednich wartości zapisanych w sektorach dysku.

Zaletą tej metody jest możliwość ponownego użycia dysku, ponieważ dysk nie zostaje uszkodzony i posiada nadal swoją sprawność.

 

Zapraszamy do skorzystania z formularza

Po przeanalizowaniu przesłanego przez Panśtwa formularza będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji dotyczących kasowania danych.

 

    Dane firmy    Dane osoby do kontaktu
    Informacje o nośnikach do kasowania danych


    Dodatkowe pytania